วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

[ebook] CentOS 4.2 Installation Guide ภาษาไทย

[ebook] CentOS 4.2 Installation Guide ภาษาไทย

ไฟล์ : centos-4.2-installguide.pdf
ขนาด : 531 KB
Download [SkyDrive]
คุ่มือการติดตั้ง CentOS 4.2 จำนวน 11 หน้าครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น