วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Camera Monitor โปรแกรมแสดงสถานะการใช้งานกล้อง Webcam บน Ubuntu System Tray

Camera Monitor โปรแกรมแสดงสถานะการใช้งานกล้อง Webcam บน Ubuntu System Tray

Camera Monitor เป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงสถานะการใช้งานกล้อง Webcam ครับ เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่จะแสถงสถานะว่ากล้อง Webcam ของเครื่องกำลังทำงานอยู่หรือเปล่า

การติดตั้ง Camera Monitor

เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งตามนี้ครับ พิมพ์ทีละบรรทัดแล้วกด Enter

sudo add-apt-repository ppa:phobosk/phobosk-ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install cameramonitor

Camera Monitor โปรแกรมแสดงสถานะการใช้งานกล้อง Webcam บน Ubuntu System Tray

หลังจากติดตั้งเสร็จเลย ไปที่หมดวหมู่โปรแกรม Sound & Video >> Camera Monitor
ถ้ากล้องยังไม่ใช้งาน โปรแกรมก้จะแจ้งออกมาแบบในรูปครับ
Camera Monitor โปรแกรมแสดงสถานะการใช้งานกล้อง Webcam บน Ubuntu System Tray

ที่มา : ubuntugeek

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น